Prohlášení přístupnosti webových stránek

Obec Jaroměřice se zavazuje k zpřístupnění své v souladu s zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.jaromerice.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Dokumenty na webových stránkách jsou uloženy v běžně používaných formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF převážně z důvodu nemožnosti převést některé funkce a formátování do formátu HTML. Soubory lze číst zdarma nabízenými aplikacemi Word Viever a Acrobat Reader. Některé webové prohlížeče obsahují vestavěný prohlížeč PDF dokumentů.

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty jsou uloženy jako naskenované PDF soubory nebo rastrové obrázky. Tyto formáty znemožňují strojové čtení.
Z důvodu nepřiměřené zátěže, převážně při ručním přepisování či technickém zpracování dodaných dat, nejsou tyto data poskytovány ve strojově čitelných formátech. Jedná se především o některé přílohy stránek, grafické upoutávky či letáky.
Tyto data je možné získat na vyžádání, emailem či telefonicky u správce obsahu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 1. 9. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Níže uvedeny kontakty lze oslovit ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených.

Kontakt na správce obsahu

Obecní úřad Jaroměřice
Jaroměřice 1, 569 44
+420 461 327 813
obecjaromerice@cmail.cz

Kontakt na technického provozovatele

Běla Opletalová
Stratov 211, 289 22
+420 737 974 078
info@jelibostudio.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz