SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti

SPOZSeznam pořádaných akcí v roce 2007

Vítání občánků v obřadní síní Obecního úřadu v Jaroměřicích

 • 13.května 8 občánků
 • 14.října 6 občánků

Svatby v obřadní síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

 • 16.června Monika Hloušková – Hynek Živný
 • 7.července Marcela Kvintová - Petr Kyncl
  Miroslava Hejčová - František Fojtek
 • 4.srpna Kateřina Křenková -Josef Valenta
  Alena Kopecká - Martin Ksandr
 • 22.září Monika Mlčochová - Stanislav Kosík
 • 29.září Libuše Kryštofová - Karel Machorek

Blahopřání k 50ti letému výročí uzavření manželství

 • 1.června manželé Jiřina a Alois Kryštofovi
 • 28.září manželé Anna a Vladimír Crhovi
  manželé Bohuslava a Miroslav Langerovi
 • 16.listopadu manželé Zdenka a Josef Slunští

Návštěva a blahopřání 50ti jubilantům 80ti letým a starším

Účast a rozloučení se zesnulými spoluobčany

Organizace nebo spoluúčast na pořádání následujících akcí

Mnoho z nich ve spolupráci s Centrem života a podnikání

 • 13.1. Babské bál s humornými vstupy jaroměřického dramatického kroužku , pohostinství U Trojanů
 • 21.1. Promítání videozáznamu.p.Josefa Říhy z Babského bálu a Andělského průvodu v klubovně CŽP
 • 10.2. Zájezd do Moravského divadla Olomouc, muzikál Hallo, Dolly
 • 25.2. Beseda se spisovatelem p. PhDr.O. Koudelkou o historii obce a literární činnosti
 • 5.-9.3. Návštěva delegace z polských Sieroszewic, zajištění kulturního programu – dramatický kroužek
 • 9.-18.3. Výstava fotografií „Jaroměřice včera a dnes“, výstavní síň CŽP.
 • 21.4. Jarní trhy aneb Malá Flóra na Malé Hané, dvůr CŽP
 • 28.4. Humanitární sbírka šatstva a potřeb pro domácnosti
 • 17.5. Účast dramatického kroužku na besedě s důchodci v Úsobrně
 • 2.6. Koncert dechové hudby„Královopolka“z Brna,s dirigentem Jaromírem Sázavským a imitátorem Liborem Pantůčkem, sál hotelu Kalvárie
 • 15.-30.6. Vernisáž, výstava patchworku „Fragmenty“ Renaty Edlmanové, výstavní síň CŽP
 • 2.8. Seznámení s astrologií, beseda s astroložkou pí. Alenou Málkovou, klubovna CŽP
 • 1.9. Rozloučení s prázdninami, módní přehlídka Daniely Rajdové, míchané nápoje p. Ondroušek, barman show p Hégra, studená kuchyně pí. Hrdličkové, malování dětí vzpomínek z prázdnin, hudba Wolume + 2,5 promile
 • 3.9. Přivítání prvňáčků,předání malého dárku v 1.třídě ZŠ
 • 15.9. Účast dramatického kroužku s kulturním programem v Linharticích na Besedě s důchodci
 • 23.9. Procházka Jaroměřicemi s výkladem o historických památkách Mgr. Michala Schustera
 • 27.9. Květinové inspirace, vazby z podzimních květin, Ing. Sobotková, klubovna CŽP
 • 20.10. Humanitární sbírka šatstva a potřeb pro domácnost
 • 25.10. Přednáška astrologie-Duchovní podstaty nemocí a karmické souvislosti, pí. Alena Málková
 • 8.11. Křest knihy Trénoval jsem Emila spisovatele a publicisty PhDr. O. Koudelky
 • 10.11. Pasování žáků 2. třídy na čtenáře, OÚ, knihovna, klubovna CŽP, SRPSŠ
 • 17.11. Zájezd do Moravského divadla Olomouc, Carmina Burana, Requiem
 • 28.11. Přednáška astrologie, Partnerské vztahy, pí. Alena Málková, klubovna CŽP
 • 1.12. Adventní jarmark, prostory CŽP,prodej řemeslnných aj. dárků, nadílka s Mikulášem,anděly a čertem,projížďka obcí s koněm a bryčkou pana Filipa Procházky
 • 2.12. Beseda s panem Tomšíčkem,spisovatelem a cestovatelem, o jeho cestě na Sibiř, klubovna CŽP
 • 2.-20.12. Výstava betlémů ze sbírky manželů Parmových, výstavní síň CŽP
 • 18.12. Koledování- zajištění účasti 40ti členného orchestru ZUŠ V.Opatovice a Jevíčko před dolním kostelem