Zobrazení příspěvku na úřední desce

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Nový Dvůr

Vyvěšeno: 26.03.2024
Sňato: 11.04.2024

OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu MAPA DIO - Nový Dvůr