Zobrazení příspěvku na úřední desce

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 7. a 8. června 2024

Vyvěšeno: 22.03.2024
Sňato: 08.04.2024