Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby FTTx M NGA V NIO16 Jaroměřice JASVI1 Ok - podzemní vedení veřejné komunikační sítě - obec Jaroměřice

Vyvěšeno: 09.04.2024
Sňato: 25.04.2024

Rozhodnutí o umístění stavby Příloha - Cetin