Zobrazení příspěvku na úřední desce

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2024 s TJ Jaroměřice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2024

Vyvěšeno: 30.01.2024
Sňato: 30.01.2027