Základní informace

Statut Obec
Počet částí Jaroměřice, Nový dvůr
Katastrální výměra 2205 ha
Počet obyvatel 1226
Z toho v produkt. věku 662
Průměrný věk 37,7
Pošta Ano
Školka Ano
Škola 1-9 stupeň
Zdravotnické zařízení Ne
Policie Ne
Kanalizace (ČOV) Ano
Vodovod Ano
Plynofikace Ano
Další 2x fotbalové hřiště, sportovní hala, kluziště, tenisové kurty, letní koupaliště (1,5km od obce)

Všeobecně

ZámekJaroměřice u Jevíčka leží na středním toku říčky Úsobrnky v severní části Boskovické brázdy v oblasti, která je odpradávna nazývána Malou Hanou. Nadmořská výška Jaroměřic je v rozmezí 360 - 390 m/m, tedy průměrně cca 375 m/m., přírodní dominantou je však vrch Lavičná, který se vypíná do výšky 625 m. Nejvyšším je Ostrý vrch s výškou 636m. Katastr obce se rozkládá na ploše 2205 ha a je tvořen dvěma místními částmi Jaroměřice a Nový dvůr. V první části žije 1182 obyvatel a ve druhé 53. Jaroměřice leží na samé hranici Pardubického kraje s kraji Jihomoravským a Olomouckým.

Krátce k historii

Oprava KalváriePočátky Jaroměřic u Jevíčka spadají do druhé poloviny jedenáctého století, ovšem území obce bylo osídleno již mnohem dříve, v době předhistorické , jak dokládají některé archeologické nálezy. Územím vedla významná obchodní stezka z Moravy do Čech. Po obnově moravského biskupství v roce 1096 byla tehdejší skromná osada výrazněji kolonizována a přiřčena pražskému biskupovi Jaromírovi a po něm také pojmenována. Historie Jaroměřic je velmi bohatá, zvláště v období panování Blízkých z Kaříšova koncem šestnáctého století a pak za pánů Šubířů z Chobyně, z nichž vysoký zemský činitel František Michal nechal vybudovat na blízkém kopci barokní poutní komplex zvaný Kalvárie, který je věrnou kopií Božího hrobu v Jeruzalémě. Stavba byla realizována v letech 1713 – 1738 lidmi z okruhu Jana Blažeje Santiniho. Dalšími významnými památkami jsou renesanční zámek z roku 1592 vybudovaný na místě původní tvrze a kostel Všech svatých na návsi, jehož počátky sahají do období vzniku obce. Mimořádnou hodnotu má rovněž zajímavě řešená barokní Křížová cesta vedoucí od kostela Všech svatých na Kalvárii.

Obnova

Opraveno Rovnerovo velkouzenářstvíÚzká návaznost současnosti na historii se odráží v intenzivní a systematické péči obce o památkový fond a zvyšování historického podvědomí obyvatel, zejména mládeže. V posledním desetiletí se zastupitelům podařilo zajistit opravy prakticky všech nejvýznamnějších památek s výjimkou právě nejcennější Kalvárie. Její komplexní obnova potřebuje částku přibližně pětadvacet milionů korun a proto je tento projekt realizován po etapách za pomoci církve, obce státního Fondu na záchranu architektonického dědictví, mnoha dalších institucí , ale i občanského Nadačního fondu, který za tímto účelem byl založen. V roce 2000 byla dokončena generální rekonstrukce kostela Všech svatých, opraven byl také objekt zámku, především cenná psaníčkovitá sgrafita. Do vrcholové báně opraveného kostela byly po století vloženy nové dokumenty a dobové materiály, aby příštím generacím připomínaly práci všech těch, kteří se o rozkvět Jaroměřic v našem čase zasloužili a zasluhují.

Moderní Jaroměřice

Nové sportovní halaKontinuita minulého s přítomným a budoucím je v Jaroměřicích pevně zakotvena v místním Programu obnovy venkova, ke kterému se obec aktivně přihlásila ihned po jeho vyhlášení v roce 1991. Od té doby je každoročně aktualizován, bezprostředně navazuje na urbanistickou studii a od roku 2000 na územní plán obce. Aktivita a zapojení do programu se předpokládají především od společenských a zájmových organizací, ale postupně se objevují i soukromé aktivity. Lidé začali chápat, že program otevírá dosud nevídaný rozměr pro budoucí prosperitu a celkový rozvoj obce i nejbližšího malohanáckého regionu. Od poloviny devadesátých let se obec každoročně zúčastňuje soutěže Vesnice roku a její snažení bylo několikrát oceněno ziskem čestných uznání. V letošním roce se pak podařilo vystoupit na metu nejvyšší a získat Zlatou stuhu pro nejlepší obec Pardubického kraje. Podmínky pro ucelený rozvoj obce jsou dány především tím, že je vesnice plně plynofikována, po roce 2000 byla zmodernizována čistírna odpadních vod, kanalizační i vodovodní síť a byly položeny nové kabely elektrických i komunikačních rozvodů. Občanská vybavenost je soustředěna do centrální části Jaroměřic. Dominantou je v roce 2004 dokončený víceúčelový objekt Centra služeb a vzdělávání, realizovaný přestavbou historického selského stavení. Finančně se na této investici podílela Evropská unie. Před necelým rokem dostala také veřejnost do užívání novou moderní sportovní halu. Celkové náklady na poslední dvě jmenované akce se přiblížily třiceti milionům korun.

Plány do budoucna

V obci pod Kalvárií je základní škola, kterou by její vedení, zastupitelé i rodičovská veřejnost v blízké budoucnosti rádi zmodernizovali, případně vystavěli novou. Obec se snaží vytvářet odpovídající podmínky pro rozvoj soukromého podnikání a individuální výstavbu , aby se jí dařilo obyvatelstvo stabilizovat a lidé odtud neodcházeli. Nové možnosti vidí Jaroměřičtí především v oblasti cestovního ruchu a venkovského turismu, neboť krásné okolí obce, tradiční pohostinnost a dostupnost atraktivních turistických cílů k tomu vytvářejí velice vhodné předpoklady. Vítězstvím v krajském kole soutěže Vesnice roku 2004 a poprvé i postupem do kola celostátního práce zastupitelů i všech zainteresovaných rozhodně nekončí. Rádi by přebudovali historický objekt Osvětového domu na víceúčelové kulturní zařízení, zřídili obecní muzeum, dále obec potřebuje dokončit modernizaci sportovního areálu Na Čtvrtničkách a obnovit místní komunikace. Bude se pokračovat v systematické péči o životní prostředí a ve zvyšování celkového urbanismu obce. Místní Program obnovy venkova bude vycházet v nebližší budoucnosti z filosofie, že prvořadým úkolem obce je zajistit, aby se v Jaroměřicích lidem co nejlépe žilo a aby pro ně obec byla skutečným domovem.

Galerie fotografií